អ្នកចូលរួមទស្សនា
Flag Counter

បៃអូ ហឺបល ធូផេស
បៃអូ ហឺបល ធូផេស

បៃអូ ហឺបល ធូផេស

$7.47
លេខកូដ ផលិតផល: 11601
PV: 140.06

ថ្នាំដុសធ្មេញផ្សំពីឱសថបុរាណរុក្ខជាតិសម្រាប់ថែរក្សានិងសំអាតមាត់ធ្មេញ អាចកម្ចាត់ក្លិនអាក្រក់ដែលមានសារធាតុផ្សំពីធម្មជាតិចំនួន5ប្រភេទៈ

១-ផ្កាកេចហ៊ួយ(Chamomile) - កម្ចាត់ការរលាក និងប៉ាក់តេរី។

២-សេក(Sage) - សម្លាប់ប៉ាក់តេរី និងធ្វើអោយខ្យល់ដកដង្ហើមស្រស់ថ្លា។

៣-ធីម(Thyme) - សម្លាប់ប៉ាក់តេរី និង​ធ្វើឱ្យខ្យល់ដង្ហើមស្រស់ថ្លា,ធ្វើអោយអញ្ចាញ និងធ្មេញមានសុខភាពល្អ។

៤-ផិបភឺមុីន(Peppermint)-ការពារមិនអោយមានក្លិនអាក្រក់។

៥-មឺ(Myrrh)-សម្លាប់ប៉ាក់តេរី និងព្យាបាលជម្ងឺឆ្លង។

 

សរសេរ ការត្រួតពិនិត្យ

ឈ្មោះរបស់អ្នក:

ការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក:

កំណត់សំគាល់: HTML មិនបានបកប្រែ!

ចំណាត់ថ្នាក់: អាក្រក់ ល្អ

បញ្ចូលលេខនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម:

Tags:
Giffarine Cambodia © 2019