អ្នកចូលរួមទស្សនា
Flag Counter

ទស្សនៈវិស័យ

ទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្គីហ្វារីនកម្ពុជា

និន្នាការពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានទទួលស្គាល់ថាៈវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងទីផ្សារសេរី ដែលលក្ខណៈជាបណ្តាញ (MultiLevelMarketing) មានន័យថាការលក់ផ្ទាល់ជាច្រើនជាន់ អាចចូលរួមផ្តល់វិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ក្នុង ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាព រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើង ។ ដើម្បីតម្រូវតាមឆន្ទៈ និង បំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុនស៊ី.ធី.អ៊ឹម.អាយ ហ្គីហ្វារីនកម្ពុជាក៏បានរួមចំណែក និងបានផ្តល់ ឱកាសអោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានមុខរបរ មួយថែមទៀតក្រៅពីអាជីពស្នូលរបស់ខ្លួនដើម្បីរកប្រាក់ ចំណូល បន្ថែមតាមរយៈការធ្វើធុរៈ កិច្ចជាមួយហ្គីហ្វារីនកម្ពុជា។ ស្សនវិស័យរបស់ហ្គីហ្វារីនកម្ពុជាគឺ «បន្ថយចំណាយ បង្កើនចំ ណូល»។ ដោយចាប់ផ្តើមពីការបណ្តុះបណ្តាលអប់រំបំប៉នចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង ឡាយដែល មានបំណងចង់ធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុន។ក្រុមហ៊ុនហ្គីហ្វារីនកម្ពុជាបាននាំចូលផ្តាច់ មុខនូវផលិតផលគ្រឿង សំអាង អាហារបំប៉នសុខភាពគ្រប់ប្រភេទដែលមាននិក្ខិត្តសញ្ញា សុទ្ធតែមាន គុណភាពខ្ពស់និងគ្មាន តិគីមីតាមស្តង់ដា អន្តរជាតិជាក់ស្តែងក្រុម ហ៊ុន ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រជាច្រើនដូចជា៖

 

- វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2000 វិទ្យាស្ថាន BVQI

- វិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001 សម្រាប់ផលិតផលជំណីអាហារផ្សំបីឱសថបុរាណនៃវិទ្យាស្ថាន BVQI

- វិញ្ញាបនបត្រ GMP ពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ

- វិញ្ញាបនបត្រ GMP សម្រាប់ការផលិតគ្រឿងសំអាង

- វិញ្ញាបនបត្រ GMPសម្រាប់ការផលិតឱសថបុរាណ

- វិញ្ញាបនបត្រ GMPសម្រាប់ការផលិតម្ហូបអាហារនៃវិទ្យាស្ថាន BVQI

- វិញ្ញាបនបត្រសុវត្តិភាពចំណីអាហារ HACCPពីវិទ្យាស្ថាន BVQI

- វិញ្ញាបនបត្រសុវត្តិភាពចំណីអាហារ (FOOD SAFETY) ពីវិទ្យាស្ថាន BVQI ។ល។

សម្រាប់ជាជម្រើសរបស់អតិថិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ។ ហើយបច្ចុប្បន្នយើងកំពង់បន្តផ្គត់ ផ្គង់និងចែកចាយ ផលិតផលហ្គីហ្វារីន ល្អបំផុតទាំងនេះដែលត្រូវបានផ្សំឡើងតាមរូបមន្ត សិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីតាម ការអភិវឌ្ឍន៏របស់អ្នកជំនាញគួបផ្សំនឹងក្រុមវេជ្ជ បណ្ឌិតឱសថការីនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បាញផ្នែកអាហាររូប ត្ថម្ភសម្តៅបង្កើនអត្ថប្រ យោជន៏ជាអតិបរមាដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ហ្គីហ្វារីនកម្ពុជា សូមថ្លែង អំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនសមាជិកសមាជិកាគ្រួសារ ហ្គីហ្វារីនកម្ពុជា ទាំងអស់ដែលកំពុង គាំទ្រនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្គីហ្វារីនយ៉ាងពេញទំហឹង។

 

Giffarine Cambodia © 2019