អ្នកចូលរួមទស្សនា
Flag Counter

ព្រឹត្តិការណ៏ផ្សេងៗ

រូបភាពការចូលរួមដំណើរកំសាន្តខេត្តកំពង់សោម របស់ធុរៈជន និង បុគ្គលិក ហ្គីហ្វារីនកម្ពុជា ក្នុងថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភាកន្លងមក....

ម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ទោះជាមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដោយ..

ធុរៈជនហ្គីហ្វារីនដែលមិនទាន់បានចូលរួមការធ្វើដំណើរកំសាន្ត អាចចូលរួមប្រកួតបានក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះ [សម្រាប់ GS ឡើង]....

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖

092 222 923, 096 77 59 818, 097 901 8686, 085 936 455, 088 3083 555, 097 97 78 777
Giffarine Cambodia's photo.
 

 
 
 

 

Giffarine Cambodia © 2019